Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Memorandum o spolupráci
Z-5/24
0,00 € Mensa Slovensko Základná škola, Komenského 2, Svit
12. Február 2024
Zmluva č. NZ - 2/2024 o nájme nebytových priestorov
NZ-2/24
180,00 € Jana Ištoková Základná škola, Komenského 2, Svit
31. Január 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-4/24
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Základná škola, Komenského 2, Svit
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
Z-3/24
1 100,00 € Karpatská nadácia Základná škola, Komenského 2, Svit
18. Január 2024
Zmluva
12/2024
210,00 € Základná škola Obec Lučivná
15. Január 2024
Dodatok č. 7 k poisntej zmluve 6001000312
Z-2/24
252,34 € Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Základná škola, Komenského 2, Svit
12. Január 2024
Zmluva č. NZ - 1/2024 o nájme nebytových priestorov
NZ-1/24
210,00 € Obec Lučivná Základná škola, Komenského 2, Svit
9. Január 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
Z-1/24
0,00 € Vychodoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Komenského 2, Svit
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
593/2023
1,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
11. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
NZ-8/23
1,00 € Mesto Svit Základná škola, Komenského 2, Svit
27. November 2023
Darovacia zmluva č.1631/2023/N-V
DZ-3/23
59,93 € Nadácia CHEMOSVIT Základná škola, Komenského 2, Svit
27. November 2023
Darovacia zmluva č.1627/2023/N-V
DZ-2/23
1 000,00 € Nadácia CHEMOSVIT Základná škola, Komenského 2, Svit
27. November 2023
Zmluva o spolupráci v programe Teach Next
Z-21/23
0,00 € Manageria o.z. Základná škola, Komenského 2, Svit
8. November 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Z-20/23
0,00 € Vychodoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Komenského 2, Svit
7. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
ŠJ-8/23
23 322,60 € MASO-TATRY,s.r.o Základná škola, Komenského 2, Svit
6. November 2023
Dodatok č. 6 k poisntej zmluve 6001000312
Z-19/23
98,34 € Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Základná škola, Komenského 2, Svit
2. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-18/23
42 504,64 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Základná škola, Komenského 2, Svit
12. Október 2023
:17068975
D O H O D A č. 128/2023/ RÚŠS PO
0,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Prešov
12. Október 2023
Dohoda č. 128/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže okresného kola žiačok ZŠ v streetbasketbale a okresného kola žiakov a žiačok ZŠ v minifutbale McDonald´s Cup
Z-17/23
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Prešove Základná škola, Komenského 2, Svit
5. Október 2023
Zmluva č. NZ - 7/2023 o nájme nebytových priestorov
NZ-6/23
148,50 € Mládežnícky hokejbalový klub MHbK Lords Ball Svit Základná škola, Komenského 2, Svit