Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
188/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
22. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
189/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národné lesnícke centrum
22. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
190/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 129/2019
129/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Erwin Šimko
25. Marec 2019
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste č. 191/2019
191/2019
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Marec 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste č. 200/2019
200/2019
0,00 € Mgr. Bibiána Riapošová Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Marec 2019
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 65/2019
65/2019
0,00 € J&T REAL ESTATE, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
203/2019
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
ZMLUVA O PARTNERSTVE
123/2019
0,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
ZMLUVA O PARTNERSTVE
124/2019
0,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
195/2019
0,00 € Paulína Slobodová Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
193/2019
0,00 € Mgr. Henrich Modrovič Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
201/2019
0,00 € Matúš Drotár Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. Marec 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 194/2019
194/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jozef Matejka
29. Marec 2019
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste č. 209/2019
209/2019
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. Marec 2019
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste č. 214/2019
214/2019
0,00 € Ing. František Bogačik Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2. Apríl 2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 803/2017
161/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mesto Vranov nad Topľou
2. Apríl 2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1004/2018
156/2019
0,00 € DOMAŠA INVEST, n.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2. Apríl 2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1177/2018
162/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu PELEAN s.r.o.
2. Apríl 2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 100/2018
157/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Stredná odborná škola technická