Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
284/2023
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BNQ3
797/2024
79 767,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
22. Máj 2024
DODATOK Č.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071P949 zo dňa 05.09.2018
716/2024
2 037 120,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Centrum právnej pomoci
22. Máj 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CDS3 zo dňa 25.10.2022
803/2024
306 691,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
21. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 783/2024
783/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Natália Gajdošová
21. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 782/2024
782/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Michal Kováč
21. Máj 2024
DODATOK Č. 3/Č. 180/2024 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
180/2024
141 016,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Múzeum mesta Bratislavy
21. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.744/2024
744/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Boris Striženec
21. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 781/2024
781/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Vladimír Lukčo
20. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVB9-76-98 zo dňa 29.06.2023
785/2024
160 356,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Martin
20. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.680/2024
680/2024
0,00 € Mgr. Samuel Janec, LL.M. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20. Máj 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BHZ4-74-73 zo dňa 22.12.2021
788/2024
2 382 944,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
20. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDK4-431-65 zo dňa 25.03.2022
789/2024
119 559,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice - Šaca
20. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 748/2024
748/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Juraj Fukatsch
20. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 745/2024
745/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Michal Blaško
20. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BND9-72-74 zo dňa 20.9.2022
790/2024
278 376,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Cífer
20. Máj 2024
DODATOK Č. 2. k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BNA5-72-74 zo dňa 7.9.2022
792/2024
385 832,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
17. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CKT8 zo dňa 22.03.2023
749/2024
308 762,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Komárno
17. Máj 2024
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071V529 zo dňa 23.09.2019
564/2024
17 130 478,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Máj 2024
Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 1179/2019 z 18.12.2019
772/2024
0,00 € JUMP soft a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky