Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2022
DODATOK č. 1/2022 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 948/2020
407/2022
-59 425,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny komorný orchester Žilina
27. Jún 2023
DODATOK č. 1/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 193/2020
1015/2023
-8 465,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská výtvarná únia
28. Jún 2023
DODATOK č. 1/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 1239/2019 na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 –
1050/2023
-820,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
21. Jún 2016
Dohoda uzatvorená podľa § 40aa ods.3 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 171/2016 Z.z. - Delimitačný protokol
01/2016
Doplnená
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
22. Jún 2016
Dohoda o spolupráci
04/2016
Doplnená
0,00 € Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií SR
22. Jún 2016
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016
06/2016
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SLOVES Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
27. Jún 2016
Zamestnávateľská zmluva
09/2016
0,00 € NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. Jún 2016
Zamestnávateľská zmluva
10/2016
0,00 € STABILITA, d.d.s, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Jún 2016
Zamestnávateľská zmluva
11/2016
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Jún 2016
Zmluva o spolupráci
07/2016
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Júl 2016
Zamestnávateľská zmluva
12/2016
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Júl 2016
DOHODA O PRISTÚPENÍ ZMLUVNEJ STRANY k Rámcovej dohode č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
08/2016
0,00 € KPMG Slovensko, spol. s r.o. (Poskytovateľ 1), stengl, a.s. (Poskytovateľ) Úrad vlády SR (objednávateľ) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (pristupujúci objednávateľ)
4. August 2016
Havarijné poistenie
23/2016
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15. August 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 157/2016
32/2016
0,00 € Košický samosprávny kraj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. August 2016
Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci
34/2016
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. September 2016
DODATOK č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 159/2016
38/2016
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. September 2016
Sublicenčná zmluva
20/2016
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. September 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 158/2016
43/2016
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. September 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 160/2016
44/2016
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2016
0,00 € Slovenské národné divadlo Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu