Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 6.12.2022
4222/2022
65 436 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18. Október 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022
2880/2022
63 352 312,25 € SAP Slovensko s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
1273/2023
Doplnená
60 477 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s. / National Development Fund II., a.s.
23. Jún 2021
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 190/2015-964/MPRV SR
656/2021
56 610 588,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s.
4. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 06.12.2022
3034/2023
55 965 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
26. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071M898 zo dňa 23. februára 2018
60/2018
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. November 2021
Zmluva o financovaní č. 1127/2021
1127/2021
47 800 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátnym fondom rozvoja bývania
10. Apríl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T480
296/2019
44 960 647,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3. December 2019
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T480 zo dňa 10.4 2019
1224/2019
44 960 647,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. August 2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T480 zo dňa 10. apríla 2019
802/2020
44 960 647,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7. December 2016
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071A172 zo dňa 4. marca 2016
98/2016
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)
1. Jún 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071A172 zo dňa 04.marca 2016
148/2017
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu )
2. Marec 2021
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T480
217/2021
44 046 235,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5. November 2021
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T480
1339/2021
44 046 235,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministestvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z 311071CND2 zo dňa 1.12.2022
4201/2022
43 403 259,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071X879 zo dňa 03.12.2019
1229/2019
43 214 912,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
5. December 2022
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3730/2022
43 002 936,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
21. Marec 2023
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071P371 zo dňa 08. októbra 2018
677/2023
41 105 778,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
8. August 2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071A172 zo dňa 4. marca 2016
839/2019
41 078 084,86 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
3033/2023
40 770 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.