Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
103/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Martin Kinčeš
24. Apríl 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
105/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Jozef Ridzik
3. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
114/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Patricia Ceizelová
3. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
116/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Ihnatišin
9. Máj 2017
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle ustanovenia § 8 ods. 3 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
100/2017
0,00 € Commander Systems, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
121/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu PhDr. Andrea Szabóová
16. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
125/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Martin Hrachala
16. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
127/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Šesták
16. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
129/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Šesták
25. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
137/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing, Zuzana Javorková
25. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
141/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Čukan
1. Jún 2017
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
147/2017
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Jún 2017
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-093 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02 z 13.1.2014
133/2017
Doplnená
0,00 € De minimis, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
135/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Ladislav Šimko
25. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
139/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Henrich Modrovič
30. Máj 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
143/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Henrich Modrovič
15. Jún 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
160/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Marián Jaššo
4. Júl 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
172/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Marek Kmeť
4. Júl 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
175/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bc. Dušan Cintula
24. Júl 2017
Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstaravaní
183/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií SR