Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2017
Dohoda o poskytnutí údajov medzi Union zdravotnou poisťovňou, a.s. a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
184/2017
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. August 2017
DODATOK č.2 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
185/2017
0,00 € SK-NIC, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
31. August 2017
Zmluva o partnerstve
193/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií SR
4. September 2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. 190/2017
190/2017
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. September 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
201/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vladimír Repa
29. September 2017
Dodatok č. 2 k Dohode o prechode práv a povinností
198/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií SR
25. Október 2017
Zmluva o spolupráci
209/2017
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. September 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
204/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Ladislav Varga
29. September 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
206/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Marek Tišťan
26. Október 2017
Dohoda o výkone správy a údržby Dokumentačného systému
107/2017
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
31. Október 2017
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien 
199/2017
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. Október 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016
218/2017
0,00 € Konzorcium spoločností Atos IT Solutions and Services s.r.o.; AXON PRO, s.r.o. a JUMP soft a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. November 2017
Dohoda o integračnom zámere medzi ÚPPVII a GPSR o prepojení ITMS2014+ (IS ÚPPVII) a Registra trestov (IS EOO GPSR)
221/2017
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. November 2017
Dohoda o zachovaní mlčanlivosti
226/2017
0,00 € HTT Slovakia, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. November 2017
COOPERATION AGREEMENT
227/2017
0,00 € Center for Innovative Technology Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
235/2017
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. December 2017
POISTNÁ ZMLUVA poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
239/2017
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. December 2017
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie Auto komplet - produkt č. 572
240/2017
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. December 2017
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov medzi Sociálnou poisťovňou a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
213/2017
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. December 2017
Dohoda o poskytovaní údajov medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
181/2017
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu