Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 230/2018
230/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Martin Miklánek
1. Október 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla/ č. 228/2018
228/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Juraj Kubica
6. November 2018
Zmluva o sprístupnení údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
250/2018
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 282/2018
282/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Andrej Markovič
6. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „WiFi pre Teba“ - Všeobecné zmluvné podmienky (príloha č. 1) a Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO (príloha č. 4)
297/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11. December 2018
Dohoda o poskytovaní údajov
304/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11. December 2018
Dohoda o poskytovaní údajov
305/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
20. December 2018
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 252/2018
252/2018
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2018
Dodatok č. 14 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
285/2018
0,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2018
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 332/2018
332/2018
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Január 2019
Dohoda o partnerstve v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike č. 1/2019
1/2019
0,00 € SCIENCE, INNOVATION, TECHNOLOGY FOR THE FUTURE, ILOG BRANDING Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Január 2019
Dohoda o prechode pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
322/2018
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. Január 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely/referentského vozidla
28/2019
0,00 € Jozef Matejka Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15. Január 2019
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201838021_Z zo dňa 14. septembra 2018
323/2018
0,00 € Faveo, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17. Január 2019
Zmluva o partnerstve č. 261/2018
261/2018
Doplnená
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
18. Január 2019
Dohoda o spolupráci č. 320/2018
320/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
24. Január 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely č. 295/2018
295/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ján Adamčík
5. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 327/2018
327/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Január 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 36/2019
36/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Nathael Luciano Tsimbazafy
5. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing č. 328/2018
328/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu