Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2020
Zmluva č. 16/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
15/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Pavol Šimonovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 17/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
16/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 18/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
17/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2020
Zmluva č. 1/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
1/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
23. December 2019
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 13 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
32/2019/ŠVPS/RPP Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 13 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
30. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodných kvalifikovaných služieb č. 05875/2019/TS/OBPo-002
31/2019/ŠVPS/RPP Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č.05875/2019/TS/OBPo-002
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 1vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
22/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 1vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 2vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
23/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 2vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 3vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
24/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 3vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 4vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
25/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 4vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 5vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
26/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 5vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia Asociácia včelárov Slovenska ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 6vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
27/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 6vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska-regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 7vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
28/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 7vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 8vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
29/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 8vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska orgánizácia Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Apríl 2019
Zmluva č. 9vč. /PP/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2019 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
30/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č. 9vč. /PP/2019
0,00 € Základná včelárska organizácia Združenie včelárov Východného Slovenska-Regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o spoločnej správe budovy č. 219/2-2006
21/2019/ŠVPS/RPP
0,00 € Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Prešov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Február 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
20/2019/ŠVPS/RPP Kolektívna zmluva na rok 2019
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 1/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.1/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 2/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.2/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 3/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.3/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad