Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2018
Zmluva č.12/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2018/ŠVPS/RPP 12/PP/2018
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.13/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2018/ŠVPS/RPP 13/PP/2018
0,00 € MVDr. Daniel Podolínsky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.14/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2018/ŠVPS/RPP 14/PP/2018
0,00 € MVDr. Miroslav Polánek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.15/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2018/ŠVPS/RPP 15/PP/2018
0,00 € MVDr. Milan Rovder Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.16/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2018/ŠVPS/RPP 16/PP/2018
0,00 € MVDr. Jozef Schwartz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.17/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2018/ŠVPS/RPP 17/PP/2018
0,00 € MVDr. Pavol Šimonovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.18/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2018/ŠVPS/RPP 18/PP/2018
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.19/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2018/ŠVPS/RPP 19/PP/2018
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. September 2017
DODATOK č.1 k Zmluve o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretej podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka zo dňa 16.12.2016
Zmluva 6/2017
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. September 2017
DODATOK č.1 k Zmluve o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretej podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka zo dňa 16.12.2016
Zmluva 14/2017
0,00 € MVDr. Daniel Podolinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č.1vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
22/2017/ŠVPS/RPP 1vč./PP/2017
0,00 € SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 2vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
23/2017/ŠVPS/RPP 2vč./PP/2017
0,00 € Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 3vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
24/2017/ŠVPS/RPP 3vč./PP/2017
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 4vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
25/2017/ŠVPS/RPP 4vč./PP/2017
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 5vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
26/2017/ŠVPS/RPP 5vč./PP/2017
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 6vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
27/2017/ŠVPS/RPP 6vč./PP/2017
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 7vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
28/2017/ŠVPS/RPP 7vč./PP/2017
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 8vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
29/2017/ŠVPS/RPP 8vč./PP/2017
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Máj 2017
Zmluva č. 9vč./PP/2017 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
30/2017/ŠVPS/RPP 9vč./PP/2017
0,00 € Združenie včelárov Východného Slovenska – Regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad