Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Január 2019
Zmluva č. 4/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.4/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Jozef Keller Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 5/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.5/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 6/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.6/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 7/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.7/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 8/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.8/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 9/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.9/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 10/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.10/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 11/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.11/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Ján Paštéka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 12/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.12/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 13/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.13/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Daniel Podolínsky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 14/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.14/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Miroslav Polánek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 15/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.15/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Milan Rovder Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 16/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.16/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Jozef Schwartz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 17/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.17/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Pavol Šimonovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 18/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.18/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
7. Január 2019
Zmluva č. 19/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2019/ŠVPS/RPP Zmluva č.19/PP/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
16. August 2018
Servisná zmluva č: 69/06-2018 o poskytovaní kompletného servisu Elektrického zabezpečovacieho systému.
32/2018/ŠVPS/RPP Servisná zmluva č: 69/06-2018 o poskytovaní kompletného servisu Elektrického zabezpečovacieho systému.
0,00 € Ján Majzel G5B Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
25. Jún 2018
Zmluva č. 18-300s o servise a výkone zodpovednej osoby
31/2018/ŠVPS/RPP Zmluva č.18-300s o servise a výkone zodpovednej osoby
0,00 € BESONE, s.r.o Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
19. Jún 2018
Kolektívna zmluva 2017-Zmena č.1
30/2018/ŠVPS/RPP Kolektívna zmluva 2017-Zmena.č.1
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 1vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
21/2018/ŠVPS/RPP 1vč./PP/2018
0,00 € SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad