Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2018
Zmluva č. 2vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
22/2018/ŠVPS/RPP 2vč./PP/2018
0,00 € Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 3vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
23/2018/ŠVPS/RPP 3vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 4vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
24/2018/ŠVPS/RPP 4vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 5vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
25/2018/ŠVPS/RPP 5vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 6vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
26/2018/ŠVPS/RPP 6vč./PP/2018
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 7vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
27/2018/ŠVPS/RPP 7vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 8vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
28/2018/ŠVPS/RPP 8vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 9vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
29/2018/ŠVPS/RPP 9vč./PP/2018
0,00 € Združenie včelárov Východného Slovenska - Regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
20/2018/ŠVPS/RPP KOLEKTÍVNA ZMLUVA
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.1/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2018/ŠVPS/RPP 1/PP/2018
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.2/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2018/ŠVPS/RPP 2/PP/2018
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.3/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2018/ŠVPS/RPP 3/PP/2018
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.4/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2018/ŠVPS/RPP 4/PP/2018
0,00 € MVDr. Jozef Keller Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.5/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2018/ŠVPS/RPP 5/PP/2018
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.6/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2018/ŠVPS/RPP 6/PP/2018
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.7/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2018/ŠVPS/RPP 7/PP/2018
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.8/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2018/ŠVPS/RPP 8/PP/2018
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.9/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2018/ŠVPS/RPP 9/PP/2018
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.10/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2018/ŠVPS/RPP 10/PP/2018
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.11/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2018/ŠVPS/RPP 11/PP/2018
0,00 € MVDr. Ján Paštéka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad