Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
CDR Štúrovo - Rekonštrukcia dvoch kúpeľní v SUS č. 1
11/2023
38 114,78 € Pavol Smrek Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
13. September 2018
Darovacia zmluva
D1/2018
30 000,00 € Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. Detský domov Štúrovo
19. Október 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
14/2022 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
26 997,69 € Roman Stiffmajer STYLE tesár,pokrývač Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
19. Júl 2023
Oprava oplotenia areálu CDR Štúrovo
10/2023
21 810,72 € Pavol Smrek Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
1. August 2022
Rekonštrukcia priestorov kúpeľne v CDR Štúrovo
11/2022
16 100,66 € Pavol Smrek Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
25. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
7/2022
14 330,00 € Kia Ceed Nitra s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
23. November 2017
Zmluva o dielo č. 2/2017 na zhotovenie stavebných prác uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
21/2017
11 726,57 € Roman Stiffmajer STYLE tesár, pokrývač Detský domov Štúrovo
27. Júl 2021
Zmluva o zájazde
5/2021
6 057,80 € CK Slniečko s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
3. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
4/2020
5 040,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
16. November 2020
Zmluva o poskytnutí grantu č. 194/20_KH
D44/2020
4 938,00 € Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
10. Október 2017
Zmluva o dielo č. 1/2017 na zhotovenie stavebných prác
17/2017
4 899,84 € KP-Bau s.r.o. Detský domov Štúrovo
23. December 2013
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
3/2013
4 820,00 € Očkolandia občianske združenie Bojnice Detský domov Štúrovo
11. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
5/2019
4 760,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
13. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2021
3 780,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
2/2023
3 690,00 € SAD Sliač, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
30. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
9/2018
3 360,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Štúrovo
17. Máj 2022
Zmluva o zájazde
8/2022
2 860,00 € CK Slniečko, spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
22. Február 2012
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
4/2012
2 835,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Štúrovo
17. Máj 2022
Zmluva o zájazde
9/2022
2 810,00 € CK Slniečko, spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
2. Jún 2023
Mandátna zmluva o zabezpečení služby PZS
09/2023
1 560,00 € RS HealthConsulting s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo