Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
13. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.652/2022
Dodatok č. 1
0,00 € SBS EuroSekurity s.r.o Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
10. Január 2024
Zmluva č.: 7/1000209817 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00181641/1/24
20/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
14. November 2023
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
19/2023
304,43 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
10. November 2023
Darovacia zmluva
D 06/2023
700,00 € Smurfit Kappa Czech s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
31. Október 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
18/2023
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
20. Október 2023
Darovacia zmluva
D 04/2023
106,58 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
20. Október 2023
Darovacia zmluva
D 05/2023
218,89 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
17. Október 2023
Dohoda o migrácií dát
13/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
10. Október 2023
Darovacia zmluva
D 03/2023
879,71 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
5. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
17/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakom školy v školskej reštaurácii SOŠ služieb Levice
16/2023
0,00 € Stredná odborná škola služieb Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
7. September 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet"
15/2023
Doplnená
342,26 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
30. August 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
14/2023
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
9. August 2023
CDR Štúrovo - Rekonštrukcia dvoch kúpeľní v SUS č. 1
11/2023
38 114,78 € Pavol Smrek Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - letný tábor
4/2023
0,00 € CK Andromeda, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
19. Júl 2023
Oprava oplotenia areálu CDR Štúrovo
10/2023
21 810,72 € Pavol Smrek Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
12/2023
0,00 € Magna Energia a.s. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
2. Jún 2023
Mandátna zmluva o zabezpečení služby PZS
09/2023
1 560,00 € RS HealthConsulting s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo