Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2012
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
20121211_5100000587-eon
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
9. Január 2013
Dodatok č2 / 2013 k dohode č. 1 / 2009
20130104-thsBA
0,00 € Technicko - hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Slovenská akadémia vied
11. Marec 2013
Dodatok č. 1
20130308-zooz-dodatok1
0,00 € Základná organizácia č.84 Odborového zväzu pracovníkov SAV (ZOOZ) Slovenská akadémia vied - Úrad SAV (Ú SAV)
17. Január 2013
Zmluva o spolupráci na projekte Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku - III. etapa
0372/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky*, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**; Slovenská akadémia vied***
27. Marec 2013
Dodatok č. 6/2013 k zmluve o dodávke plynu
6/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
19/2013 K NR SR
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
23. Apríl 2013
ZMLUVA O DODANÍ STAVBY A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
166/E/062
0,00 € ALBERTUS a. s. Slovenská akadémia vied
23. Apríl 2013
ZMLUVA O DODANÍ STAVBY A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
167/E/062
0,00 € ALBERTUS a. s. Slovenská akadémia vied
29. Apríl 2013
LICENČNÁ ZMLUVA
20130429-neulogy
0,00 € Neulogy, a.s. Slovenská akadémia vied
3. Máj 2013
Zmluva č. PZ00179762_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00179762_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
6. Máj 2013
ZMLUVA O DIELO a ZMLUVA O DODANÍ A INŠTALÁCII PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA č. 184/E/062
184/E/062
0,00 € HANT BA, a.s.; Lomtec.com a.s.; ENTO, spol. s r. o. Košice Slovenská akadémia vied
6. Máj 2013
ZMLUVA O PODMIENKACH ULOŽENIA PRÍPOJOK V KOLEKTORE
20130424-pripojky
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (správcom) Slovenská akadémia vied (stavebníkom)
6. Máj 2013
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20130424-vypozicka
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
6. Máj 2013
ZMLUV A O PODMIENKACH ÚPRAVY STAVBY TRAFOSTANICE
20130424-trafo
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (správca) Slovenská akadémia vied (stavebník)
6. Máj 2013
ZMLUVA O PODMIENKACH ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
20130424-budova
0,00 € Ústredná knižnica SAV; Výpočtové stredisko SAV; Ústredný archív SAV; (správca majetku) Slovenská akadémia vied (stavebník)
6. Máj 2013
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20130424-vypozicka2
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
10. Máj 2013
Z M L U V A 1/2013
1/2013
0,00 € Virologický ústav SAV (preberajúci) Slovenská akadémia vied (odovzdávajúci)
16. Máj 2013
Dohoda o uhradení cestovných výdavkov
20130415
0,00 € Jesseniova lekárska fakulta v Martine (zmluvná strana) Slovenská akadémia vied (zmluvná strana)
16. Máj 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9406251426
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
9. Júl 2013
Zmluva
20130628-hybepo
0,00 € HYBEPO, s.r.o. Slovenská akadémia vied