Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
101052342_projekt
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Slovenská akadémia vied
25. Jún 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP
Doplnená
29 941 629,34 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7. Júl 2014
ZMLUVA O DIELO - Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok - SAV
SA04B/SLL/SD01
Doplnená
16 061 173,41 € Účastníci združenia: BLOCK a.s. a WOOD4YOU a.s. Slovenská akadémia vied
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
BMC_IFP_2023
Doplnená
9 320 240,16 € Slovenská akadémia vied Biomedicinske centrum SAV, v. v. i.
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-28
ZM1_2021_28
Doplnená
6 591 739,20 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
13. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202112_ZPVVI-BMC_SAV
Doplnená
6 374 555,00 € Slovenská akadémia vied Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
30. Jún 2015
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum
20150630
5 097 393,60 € Kvant spol. s.r.o. Slovenská akadémia vied
12. December 2014
ZMLUVA O DODANÍ PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
20141212-ProScienceTech
4 996 800,00 € ProScience Tech s.r.o. Slovenská akadémia vied
13. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202112_ZPVVI-CSC_SAV
Doplnená
4 959 447,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_CSC
Doplnená
5 315 156,90 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
17. Jún 2020
Grantová zmluva č. 945478
14/2020
4 303 260,00 € REA Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-29
ZM1_2021_29
Doplnená
3 556 160,40 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-27
ZM1_2021_27
Doplnená
3 376 714,80 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
9. Júl 2015
Kúpna zmluva
20150709_Shimadzu
3 200 284,80 € SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka Slovenská akadémia vied
1. Máj 2014
Zmluva o udelení grantu číslo 609427 SASPRO
PCOFUND-GA-2013-609427
3 114 084,80 € Research Executive Agency "REA" (komisia) Slovenská akadémia vied (príjemca)
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CHU_IFP_2023
Doplnená
3 459 531,60 € Slovenská akadémia vied Chemický ústav SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UEF
Doplnená
3 379 202,06 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky SA V, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CBRB_ IFP_2023
Doplnená
3 514 821,91 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CEM_IFP_2023
Doplnená
4 685 779,62 € Slovenská akadémia vied Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CbV_IFP_2023
Doplnená
3 297 406,98 € Slovenská akadémia vied Centrum biovied SAV, v. v. i.