Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017941
74,89 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
412/2021
200,00 € Dr. Roland Wohlgemuth Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
22/2015/EK
100,00 € dr.Jose Maria CARAZO Slovenská akadémia vied
13. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
101052342_projekt
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Slovenská akadémia vied
27. Január 2016
Dohoda o uhradení cestovných náhrad
02/2016
0,00 € Ing. Žaneta Petrášová Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
137/2015/EK
100,00 € Maciej Kurpisz,MD PhD Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
61/2022
150,00 € Matúš Gajdoš Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
73/2022
150,00 € Prof. Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
31. Október 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141021-Antretter
300,00 € Prof. Dr. ThomasAntretter (príkazník) Slovenská akadémia vied (príkazca)
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
92/2022
150,00 € prof. Philip Hoggan Slovenská akadémia vied
31. Január 2022
Zmluva o poskytnutí financii 2140/01/01
56/2022
0,00 € STU Bratislava, Stavebná fakulta Slovenská akadémia vied
24. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č.01/2022
20230124_ites_01_2022
136 558,97 € !TES Vranov, s. r. o. Slovenská akadémia vied
19. Október 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZOVANÍ URBANISTICKEJ SÚŤAŽE A O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB VO VEREJNOM OBSTARÁVANI
20221018_2021
33 000,00 € 2021 s.r.o. Slovenská akadémia vied
23. December 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/21522/2016-821
0,00 € A LIANG s. r. o. Slovenská akadémia vied
29. Júl 2015
ZMLUVA č. 386/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
386/2015
6,64 € A LIANG, s.r.o. Slovenská akadémia vied
31. December 2022
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SOFTWARE
20220831-SAV_AVIS_System_TTODV
11 820,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská akadémia vied
8. Január 2020
MEMORANDUM o spolupráci v rámci projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry
20191210_memomSAVISTRONOVAHV
0,00 € Academia Istropolitana Nova, o. z. | Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z. Slovenská akadémia vied
13. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_strachota
0,00 € Adam Strachota Slovenská akadémia vied
3. Júl 2015
ZMLUVA č. 384/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ v areáli SAV na Dúbravskej ceste č.9 v Bratislave
384/2015
0,00 € ADDSEN, s.r.o. Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
82/2015/EK
30,00 € Adela Kúšiková Slovenská akadémia vied