Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2012
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRE VZŤAHYS VEREJNOSŤOU, ZABEZPEČOVANIE VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU, MEDIÁLNEHO PORADENSTVA A KOMUNIKAČNÝCH RIEŠENÍ
20120223-PRClinic
0,00 € PR Clinic, s.r.o. Slovenská akadémia vied
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci
20120203_SAV-UDZS
Doplnená
6 000,00 € Slovenská akadémia vied Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
20. Apríl 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu
1/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav SAV
13. Jún 2012
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8080096974
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
4. Júl 2012
Z M L U V A 2/2012 o prevode správy majetku štátu
2/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV
4. Júl 2012
Zmluva o budúcej zmluve
20120626-arch
0,00 € ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, NITRA Slovenská akadémia vied
4. Júl 2012
Zmluva o budúcej zmluve
20120626-ubgr
0,00 € Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
4. Júl 2012
Zmluva o budúcej zmluve
20120626-juls-poz
0,00 € Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Slovenská akadémia vied
21. August 2012
DOHODA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY
20120801
0,00 € Slovenská republika- Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Slovenská republika- Správa účelových zariadení SA V
5. September 2012
Príkazná zmluva
20120815_upjs-sav
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Júl 2012
Zmluva o budúcej zmluve
20122606-juls
0,00 € Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Slovenská akadémia vied
21. Október 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu uzatvorená podľa ustanovenia § 9 zákona č.278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
20120210
0,00 € Virologický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
23. Október 2012
Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom
20121017-Telekom_USAV
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská akadémia vied
26. Október 2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 120251112 uzavretej dňa 28.12.2009
120251112-dodatok č. 7
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská akadémia vied
26. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
20121015-SUZ_SAV-USAV
0,00 € Správa účelových zariadení SAV - odovzdávajúci Slovenská akadémia vied - preberajúci
7. November 2012
Zmluva o výpožičke majetku štátu č. 31/2012
31/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
7. November 2012
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve o poskytovaní služieb č. Ú_SAV/LC/2002/2
Ú_SAV/LC/2002/2
0,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Slovenská akadémia vied
22. November 2012
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č. SK 701.04
SK 701.04
Doplnená
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Slovenská akadémia vied
30. November 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu
20121024-Senec_ZoPS
0,00 € Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)
30. November 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu
20121026-ZoPS
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)