Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2016
DOHODA O SKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
20161221_bouskovaJ
0,00 € Jana Boušková Slovenská akadémia vied
21. December 2016
ZMLUVA O DIELO
20161221_storin
0,00 € STORIN plus s. r.o. Slovenská akadémia vied
22. December 2016
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
20161222-KZUSAV
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied (zamestnávateľ) Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov SAV (odborová organizácia)
23. December 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/21522/2016-821
0,00 € A LIANG s. r. o. Slovenská akadémia vied
27. December 2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20161216_upv
0,00 € ÚPV SR Slovenská akadémia vied
28. December 2016
ZMLUVA na servis zdvíhacích zatriadení
20161220_thyssenkrupp
0,00 € ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. Január 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_laine_2
0,00 € Matti Laine Slovenská akadémia vied
13. Január 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_stelzer
0,00 € Franz Stelzer Slovenská akadémia vied
13. Január 2017
Zmluva o dodávke elektriny
716_17x
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
17. Január 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20170111_neuwirth
0,00 € Neuwirth Ľuboš Slovenská akadémia vied
19. Január 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_dencker
0,00 € Nils Dencker Slovenská akadémia vied
8. Február 2017
Zmluva o spolupráci pri vydávaní, tlačovej realizácii a distribúciii všeobecnej slovenskej encyklopédie „Encyclopaedia BELIANA"
20170131_beliana
0,00 € VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
8. Február 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20170207_aliang
0,00 € Slovenská akadémia vied A LIANG, s.r.o.
13. Február 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20170206_surveye
0,00 € SURVEYE, s.r.o . Slovenská akadémia vied
13. Február 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
20170213_barbertrans
0,00 € Bc. Celina Nagy Barber BARBERTRANS Slovenská akadémia vied
14. Február 2017
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
20161227_soza
0,00 € SOZA Slovenská akadémia vied
15. Február 2017
Zmluva o výpožičke č. 1/2017
1/2017
0,00 € SR - Centrum biovied SAV Slovenská akadémia vied
15. Február 2017
Zmluva o nájme pozemku
MF/9034/2017-821
0,00 € Martin Horváth Slovenská akadémia vied
16. Február 2017
ZMLU'VA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
20170214_simicek
0,00 € Vladimír Šimíček Slovenská akadémia vied
16. Február 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20170214_kopin
0,00 € Kopin Norbert Slovenská akadémia vied