Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2017
Dodatok č . 04 k Zmluve o dodávke plynu
9103947720_dodatok_04
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
24. August 2017
Dodatok č. 10/2017 k zmluve o dodávke plynu
dodatok_10_2017
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. August 2017
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20170821_holly
0,00 € Slovenská akadémia vied RNDr.Jaroslav Hollý
30. August 2017
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20170825_jegorovova
0,00 € Slovenská akadémia vied Natália JEGOROVOVÁ
30. August 2017
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20170825_toporova
0,00 € Slovenská akadémia vied Lucia Toporova
30. August 2017
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20170825_uhrinova
0,00 € Slovenská akadémia vied MVDr.Uhrínová Ivana,PhD.
31. August 2017
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
31082017
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
6. September 2017
Zmluva o ubytovaní
20170601_wildrige
0,00 € Slovenská akadémia vied David Wildrige
12. September 2017
Zmluva o ubytovaní
20170901_dora
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Jean Rosemond Dora
29. September 2017
Zmluva o ubytovaní
20170922_shaji
0,00 € Slovenská akadémia vied Ashin Shaji
2. Október 2017
KÚPNA ZMLUVA č. 5
20170928_maso_ladovicova
0,00 € Alžbeta Ladovičová, Mäso-údeniny u Ladoviča Slovenská akadémia vied
4. Október 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_bahenska
0,00 € PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Slovenská akadémia vied
4. Október 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_minar
0,00 € Mgr.Bc. Vratislav Minár, MBA Slovenská akadémia vied
4. Október 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_padevet
0,00 € Jirí Padevet Slovenská akadémia vied
16. Október 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20171010_polakova
0,00 € Poláková Maria Slovenská akadémia vied
24. Október 2017
PRiKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_katuscak
0,00 € prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. Slovenská akadémia vied
27. Október 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_orosova
0,00 € prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Slovenská akadémia vied
27. Október 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20171023_mazanova
0,00 € Mazáňová Zuzana Slovenská akadémia vied
27. Október 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20171023_mocko
0,00 € Mocko Juraj Slovenská akadémia vied
27. Október 2017
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gondova
0,00 € PhDr. Daniela Gondová Slovenská akadémia vied