Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2018
Zmluva o úhrade nákladov
20180404_nabijacky
0,00 € ústav stavebníctva a architektúry SAV Slovenská akadémia vied
9. Apríl 2018
Rámcová dohoda
20180119_Univerzal
0,00 € František Partl UNIVERZÁL Slovenská akadémia vied
9. Apríl 2018
Zmluva o zabezpečovaní plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany
21032018
0,00 € Ústav materiálov mechaniky strojov SAV, Ústav zoológie SAV Slovenská akadémia vied
13. Apríl 2018
ZMLUVA na servis zdvíhacích zariadení
20180411_thyssenkrupp
0,00 € ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Slovenská akadémia vied
13. Apríl 2018
ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostnej služby
20180412_ravi
0,00 € RAVI s.r.o. Slovenská akadémia vied
19. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
06042018
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Slovenská akadémia vied
25. Apríl 2018
Dohoda o skončení nájmu
24042018
0,00 € PSJ Hydrotranzit, a. s. Slovenská akadémia vied
25. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
25042018
0,00 € Centrum experimentálnej medicíny SAV Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 25/18
25/18
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
26042018
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
27. Apríl 2018
Dohoda o delimitácií technických pracovníkov BMC SAV do SAV
25042018_dohoda o delimitácií pracovníkov
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
27. Apríl 2018
Dodatok č. 1/2018
20180425_edenred
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. Apríl 2018
ZMLUVA O DIELO
20180423_slovakia online
0,00 € Slovakia Online s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. Apríl 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č: TS/14/0022-2
20180427_siemens
0,00 € Siemens s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. Máj 2018
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB
20180507_komunalna
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. C/574/2018
C/574/2018
0,00 € Chemický ústav SAV Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o dodávke plynu
9106470830_spp
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
9106470830_spp_dodatok1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu - pozemku s p. č. 2710/1
15052018
0,00 € Správa účelových zariadení SAV Slovenská akadémia vied
21. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
18052018
0,00 € Ústredná knižnica SAV Slovenská akadémia vied