Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2013
Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribu čnej sústavy
13/22100/004-ZoPz
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská akadémia vied (výrobca)
26. September 2013
Licenčná zmluva
20130912-SAV-JULS
0,00 € Slovenská akadémia vied (Poskytovateľ) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémia vied (Nadobúdateľ)
3. Október 2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
20130930-imuna_SAV
0,00 € Slovenská akadémia vied (nájomca) IMUNA PHARM a.s. (nájomca)
9. Október 2013
Zmluva
20131008-SAV_VEO
0,00 € VEO - PREVENT s.r.o. Slovenská akadémia vied
14. Október 2013
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
20131004-SAV_IMUNA
0,00 € Slovenská akadémia vied (nájomca) IMUNA PHARM, a.s.
15. Október 2013
Dohoda o spolupráci
20131009-CEIT_SAV
0,00 € CEIT, a.s. Slovenská akadémia vied
18. Október 2013
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3108011310
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
25. Október 2013
Dpdatok č.3 k nájomnej zmluve
20131025-imuna_sav
0,00 € Slovenská akadémia vied (nájomca) IMUNA PHARM, a.s. (prenajímateľ)
1. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 109/201
109/2013_dod01
0,00 € Novosedlík, spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
11. November 2013
Zmluva č. K 256 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
K 256
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
11. November 2013
Dodatok č. 3 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20131108-dod3_ZSE
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
12. November 2013
Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č.2013112
2013112_dod01
0,00 € MONTY Pro spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva č. PZ00185196_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00185196_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spol očnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva č. PZ00185194_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00185194_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spol očnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
2013-15-1739
0,00 € Slovenská akadémia vied OKTE, a.s.
21. November 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
20131024_THSBA-USAV
0,00 € Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)
28. December 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20131220-remobyt
0,00 € Mgr. Mária Jurická Slovenská akadémia vied
28. December 2013
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
20131220-kz
Doplnená
0,00 € Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov SAV Slovenská akadémia vied
28. December 2013
Dodatok č.8/2014 k zmluve o dodávke plynu (číslo obchodného partnera 5100000068)
Dodatok č.8/2014 - 5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
20. Január 2014
Dohoda o uhradení cestovných výdavkov
20140120_TUKOSICE
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta Slovenská akadémia vied