Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2022
Dodatok č. 01 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u
2/2022
0,00 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
24. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
4/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri Geografickom ústave SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
6/2022
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
7/2022
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
8/2022
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
24. Február 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
9/2022
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
14/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
15/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. September 2022
Dodatok č. 03 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u na Námestí sv. Egídia 95 v Poprade
21/2022
0,00 € INTES Slovakia, s. r. o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
23/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2. November 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
24/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
20. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
2/2023
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
21/2023
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
8. November 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
27/2023
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
9. November 2023
Darovacia zmluva
28/2023
0,00 € Mgr. Ján Sládek, PhD Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
24. Január 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
2/2024
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. Február 2024
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
5/2024
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
6/2024
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva
9/2024
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. N Press, s.r.o.
8. November 2012
Anotácia prednášky
14/2012
50,00 € Ing. Dagmar Štefunková, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied