Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2012
Inštalácia počítačovej zostavy, operačného systému, aplikácií, migrácia dát, zaškolenie na nový operačný systém
10/2012
120,00 € Adam Jakubička Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2014
Zmluva o spolupráci na projekte spoločenských akcií v roku 2014
2/2014
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015
3/2015
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2016
3/2016
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Február 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií
3/2017
700,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
12. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
2/2018
700,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
4/2019
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
13. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2020
7/2020
900,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
10. Február 2021
Zmluva o spolupráci na Projekte spoločných akcií v roku 2021
4/2021
900,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
8/2022
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
3/2023
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Október 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019
12/2019
500,00 € Assoc. Prof. Marek Wieckowski Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
5. August 2019
Zmluva č. 187/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
9/2019
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
14. Apríl 2016
Zmluva o spolupráci
5/2016
0,00 € CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Október 2018
Vydavateľská licenčná zmluva č. 6/2018
20/2018
1 200,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2020
2 592,00 € DATALAN, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. August 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
15/2020-2/2020
0,00 € DATALAN, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
5/2013
80,00 € Doc. ing. arch. Jana Gregorová, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o dielo č 2/2018
10/2018
700,00 € Dr. Bronwyn Price Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č 4/2018
12/2018
700,00 € Dr. Catalina Munteanu Geografický ústav Slovenská akadémia vied