Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
3/2024
2 600,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
26/2023
55 634,80 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
1 042 414,87 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
10. Február 2022
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy ročník 2022
5/2022
500,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. November 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
20/2020
0,00 € Projektové služby, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
3. Jún 2020
Zmluva o dielo
11/2020
500,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Metropolitný inštitút Bratislavy
11. Apríl 2019
Komisionárska zmluva
6/2019
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
8. Marec 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS - CLIMASTEPPE
5/2019-17/2018
9 763,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
21. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
3/2019
1 000,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
21. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
4/2019
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
13. Február 2019
Dodatok č. 1 na rok 2019 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP – Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
2/2019-34/2011
4 200,00 € SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
02/2018
Doplnená
377 192,41 € Geografický ústav SAV Slovenská akadémia vied
31. Marec 2017
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy - ročník 2017
8/2017
500,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
2. Marec 2017
Agreement to perform assignment
4/2017
7 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Delft University of Technology, faculty Architecture
11. Október 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prác a služieb o ochrane pred požiarmi
2/2016/2004
100,00 € Silvia Trubirohová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
4. Máj 2016
Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 34/2011 o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače.
1/2016/34/2011
860,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o., Geografický ústav Slovenská akadémia vied
14. Marec 2016
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk, M0RCHFLOOD
4/2016
7 498,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Ostravská univerzita v Osravě
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2016
2/2016
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2016
3/2016
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
25. Január 2016
Dohoda o spolupráci Kartografickej spoločnosti
1/2016
0,00 € Geografiský ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovakia Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava