Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
772 366,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2022
Doplnená
842 663,75 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
02/2018
Doplnená
377 192,41 € Geografický ústav SAV Slovenská akadémia vied
20. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
11/2017
240 912,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0432
11/2021
207 250,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0302
7/2021
190 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25. Október 2016
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
9/2016
157 205,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0586
8/2021
150 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0286
20/2022
113 510,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
25. Október 2017
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
12/2017
Doplnená
91 360,00 € Sociologický ústav SAV Geografický ústav SAV
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 873/22
25/2022
84 960,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
13/2021
83 895,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
30. August 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
9/2021
78 586,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
12. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0184
8/2016
72 722,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
18. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu AO/1-8673/16/NL/NDe
03/2018
Doplnená
64 422,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Národné lesnícke centrum
17. August 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
19/2022
57 414,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Február 2022
SUBCONTRACT on performance of enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data
10/2022
53 992,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Solargis, s.r.o.
22. August 2016
Zmluva na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-15-0136
7/2016
52 000,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
14/2021
41 629,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
17. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 1/2021
6/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied