Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2012
Vydávanie časopisu Kartografické listy v roku 2012
11/2012
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. August 2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu zo dňa 10.4.206
12/2012
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Január 2013
Vydávanie časopisu Kartografické listy v roku 2013
1/2013
0,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2014
Zmluva o spolupráci na projekte spoločenských akcií v roku 2014
1/2014
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2014
Zmluva o spolupráci na projekte spoločenských akcií v roku 2014
2/2014
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
26. Február 2014
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy v roku 2014
3/2014
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Apríl 2014
Sublicencia na použitie diela
4/2014
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Botanický ústav SAV
14. Január 2015
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy v roku 2015
1/2015
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015
2/2015
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015
3/2015
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
30. September 2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.250924
250924
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
25. Január 2016
Dohoda o spolupráci Kartografickej spoločnosti
1/2016
0,00 € Geografiský ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovakia Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2016
2/2016
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2016
3/2016
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
14. Apríl 2016
Zmluva o spolupráci
5/2016
0,00 € CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho mioeta
6/2016
0,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenská akadémia vied
23. Január 2017
Zmluva - sublicencia na použitie diela
1/2017
0,00 € Geografický ústav SAV Múzeum Spiša
19. Apríl 2017
Zmluva - sublicencia na použitie diela
7/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
21. Júl 2017
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR
9/2017
0,00 € Slovenská správa ciest Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. September 2017
Zmluva č. Z2017056 o poskytovaní odborných služieb
10/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied STENGL a.s.