Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
Anotácia prednášky
15/2012
50,00 € Ing. Anna Dobrucká Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
16/2012
Doplnená
50,00 € Ing. arch. Michal Škrovina Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
17/2012
50,00 € Mgr. Dušan Šebo Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
2/2013
80,00 € Mgr. Juraj Petrakovič Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
3/2013
80,00 € Oľga Danglová, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
4/2013
80,00 € Ing. Jana Špulerová, PhD. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
5/2013
80,00 € Doc. ing. arch. Jana Gregorová, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
11. Október 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prác a služieb o ochrane pred požiarmi
2/2016/2004
100,00 € Silvia Trubirohová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
28. Jún 2012
Inštalácia počítačovej zostavy, operačného systému, aplikácií, migrácia dát, zaškolenie na nový operačný systém
10/2012
120,00 € Adam Jakubička Geografický ústav Slovenská akadémia vied
3. December 2020
Zmluva o dielo č. 1/2020
21/2020
200,00 € Mgr. Lucie Galčanová Batista, PhD. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
30. August 2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 1/2012
13/2012
264,00 € RNDr. Karol Husár, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
2. Máj 2012
Recenzný posudok
6/2012
300,00 € Mgr. Marcel Horňák, PhD. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Február 2018
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY
6/2018
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. Február 2019
Dohoda o spolupráci KsSr a GgÚ SAV pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY ročník 2019
1/2019
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Február 2020
Dohoda o spolupráci Kartografickej spoločnosti SR a Geografického ústavu SAV pri vydávaní časopisu KARTOGRAFICKÉ LISTY ročník 2020
6/2020
320,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
3. Február 2021
DOHODA o spolupráci Kartografickej spoločnosti SR a GgÚ SAV - KARTOGRAFICKÉ LISTY
2/2021
320,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
23. Február 2012
Preklad textu kapitoly Cestovný ruch do publikácie
1/2012
346,26 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
12. Máj 2015
Licenčná zmluva Súhlas na použitie databázy digitálnej historickej ortofotomapy Slovenska z obdobia pred kolektivizáciou (1949-1952)
5/2015
378,00 € GEODIS SLOVAKIA s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
4/2024
400,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
9. Marec 2012
Preklad textu časti kapitol Dostupnosť a Cestovný ruch v pohraničí do publikácie
5/2012
450,00 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied