Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2012
Preklad textu
7/2012
450,00 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
31. Marec 2017
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy - ročník 2017
8/2017
500,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Október 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019
12/2019
500,00 € Assoc. Prof. Marek Wieckowski Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
3. Jún 2020
Zmluva o dielo
11/2020
500,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Metropolitný inštitút Bratislavy
10. Február 2022
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy ročník 2022
5/2022
500,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
8/2024
520,00 € Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. Máj 2015
Zmluva o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a Ústavom krajinnej ekológie na riešení projektu Geografického ústavu VEGA č. 2/0023/15
7/2015
Doplnená
537,20 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a Ústavom krajinnej ekológie SAV na riešení projektu Geografického ústavu VEGA č. 2/0013/18
8/2018
550,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
19. September 2013
Séria priečnych profilov geofyzikálnymi metódami
7/2013
600,00 € GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty UK a PRICOM, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2019
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2019
4/2019
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
3/2023
600,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
6. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov č. 08/2023/17
24/2023
660,00 € Galéria mesta Bratislavy Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Február 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií
3/2017
700,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
12. Február 2018
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2018
2/2018
700,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o dielo č. 1/2018
9/2018
700,00 € Janine Bolliger Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Máj 2018
Zmluva o dielo č 2/2018
10/2018
700,00 € Dr. Bronwyn Price Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č 3/2018
11/2018
700,00 € Prof. Tobias Kuemmerle Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2018
Zmluva o dielo č 4/2018
12/2018
700,00 € Dr. Catalina Munteanu Geografický ústav Slovenská akadémia vied
5. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. NNO/962/2023/BVS
23/2022
728,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3. Október 2023
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
22/2023
750,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.