Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2012
Analýza postavenia problematiky kultúrnej krajiny v územnoplánovacej dokumentácii v SR s dôrazom na mestá malokarpatského regiónu
8/2012
2 300,00 € Ing. arch. Erika Horanská Geografický ústav Slovenská akadémia vied
1. Jún 2012
Vnímanie a vzťah miestnach komunít ku kultúrnej krajine malokarpatského regiónu
9/2012
2 300,00 € Ing. arch. Michal Škrovina Geografický ústav Slovenská akadémia vied
19. Február 2018
Dodatok č.1 na rok 2018 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače (zmluva č. 34/2011)
5/2018/34/2011
2 520,00 € SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2020
2 592,00 € DATALAN, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
3/2024
2 600,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2022
DODATOK č. 02 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u 12/2021
13/2022
3 429,22 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. Marec 2012
Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020
3/2012
3 700,00 € ŐIR GmbH Geografický ústav Slovenská akadémia vied
16. Marec 2022
Dodatok č. 1 na rok 2022 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV, v.v.i. a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače (34/2011)
16/2022
4 000,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. Február 2023
DODATOK č. 1 na rok 2023 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV, v. v. i. a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
6/2023 - 34/2011
4 000,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 na rok 2024 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV, v. v. i. a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s. r. o. pri vadávaní periodickej tlače
11/2024
4 100,00 € SAP - Slovak Academic Press, s. r. o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Marec 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic Press s.r.o pri vydávaní periodickej tlače
6/2017/34/2011
4 128,00 € SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2019
Dodatok č. 1 na rok 2019 k zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP – Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
2/2019-34/2011
4 200,00 € SAP – Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Február 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP-Slovak Academic Press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
5/2021 - 34/2011
4 200,00 € SAP-Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
9. Marec 2012
Dodatok k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
4/2012
4 459,20 € SAP- Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2013
Dodatok na rok 2013 k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
6/2013
4 553,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
17/2023
5 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Solargis s.r.o.
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prác a služieb
3/2022
6 000,00 € Silvia Trubirohová Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
2. Marec 2017
Agreement to perform assignment
4/2017
7 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Delft University of Technology, faculty Architecture
28. Október 2020
Licencia na použitie diela Digitálna databáza Regionálne geomorfologické členenie Slovenska
17/2020
7 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Geodetický a kartografický ústav Bratislava
14. Marec 2016
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk, M0RCHFLOOD
4/2016
7 498,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Ostravská univerzita v Osravě