Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2018
Zmluva o spolupráci
22/2018
7 700,00 € FINaXY, spol. s r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
11. Jún 2018
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov
17/2018
8 670,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Marec 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS - CLIMASTEPPE
5/2019-17/2018
9 763,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Január 2020
DODATOK č. 2 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu MVTS - CLIMASTEPPE
1/2020 - 17/2018
9 763,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
6. Máj 2020
DODATOK č.3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
10/2020 - 11/2017
12 985,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav
9. Jún 2023
DODATOK č. 1 K zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
14/2023 - 19/2022
13 538,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. Október 2013
Project: Urban atlas Update (2013-2016)
8/2013
15 000,00 € IGN France International Geografický ústav Slovenská akadémia vied
16. Marec 2017
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s Visegrad Grant No. 21640051
5/2017
25 850,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied International Visegrad Fund
24. Február 2012
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
2/2012
29 400,00 € VVMZ, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 1/2021
6/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 10/2021
15/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
6. Október 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
14/2021
41 629,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu 4000140460/23/NL/SC/rp (LAPIA)
8/2023
48 384,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu 4000140460/23/NL/SC/rp (LAPIA)
7/2023
50 389,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
22. August 2016
Zmluva na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-15-0136
7/2016
52 000,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Február 2022
SUBCONTRACT on performance of enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data
10/2022
53 992,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Solargis, s.r.o.
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
26/2023
55 634,80 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
17. August 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
19/2022
57 414,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0428
19/2023
57 986,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. v. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu AO/1-8673/16/NL/NDe
03/2018
Doplnená
64 422,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Národné lesnícke centrum