Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0184
8/2016
72 722,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0428
20/2023
73 441,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
30. August 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0302
9/2021
78 586,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
27. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0432
13/2021
83 895,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 873/22
25/2022
84 960,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
25. Október 2017
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0462
12/2017
Doplnená
91 360,00 € Sociologický ústav SAV Geografický ústav SAV
17. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0286
20/2022
113 510,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Apríl 2024
Partnership Agreement Project Code: DRP0301191
10/2024
127 250,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Institute of Geography, Romanian Academy
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0586
8/2021
150 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25. Október 2016
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
9/2016
157 205,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
20. Február 2023
ESA Contract No. 4000140460/23/NL/SC/rp with Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
5/2023
178 829,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. The European Space Agency
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0302
7/2021
190 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0432
11/2021
207 250,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
11/2017
240 912,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0428
18/2023
242 410,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
02/2018
Doplnená
377 192,41 € Geografický ústav SAV Slovenská akadémia vied
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2022
Doplnená
842 663,75 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
1 042 414,87 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2024
Doplnená
988 502,06 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied