Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z6/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z7/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z8/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z9/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. Február 2019
Komisionárska zmluva
Z10/2019/ÚGBR
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
18. Apríl 2019
Dohoda o spôsobe úhrady za plynu a za areálové služby
Z15/2019/BÚ
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Máj 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z18/2019/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. Máj 2019
Material Transfer Agreement
Z20/2019/ÚGBR
0,00 € Karel de Grote University College, Centre of Expertise on Sustainable Chemistry Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Jún 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Z25/2019/ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom , a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Jún 2019
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Z26/2019/ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom , a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2019
Z29/2019/BÚ
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Organizačná zložka: Správa účelových zariadení SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. August 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z33/2019/ÚGBR
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. September 2019
Kúpna zmluva č. 2390954137
Z34/2019/ÚGBR
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. September 2019
Kúpna zmluva č. 2390954146
Z35/2019/ÚGBR
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2019
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship #51910893
Z36/2019/BÚ
0,00 € International Visegrad Fund Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2019
Zmluva o výpožičke
Z37/2019/ÚGBR
0,00 € Ústav karajinnej ekológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2019
Zmluva o zriadení vecných bremien
Z38/2019/ÚGBR
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. November 2019
Dohoda o podmienkach vykonania výskumu č. 196/2019 - VSaM
Z39/2019/BÚ
0,00 € Štátne lesy TANAP-u Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. November 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, ďalej len CBRB SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov botanika, fyziológia rastlín, genetika, biotechnológie
Z40/2019/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z41/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Alina-Sorina Biro Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV