Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2017
Zmluva o dilelo
Z-PA-3542/17-3
0,00 € QSCert, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. November 2017
dodatok č. 8 k zmluve OZ/41/2009
612017
0,00 € Sféra , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. November 2017
poistná zmluva 1110000906
622017
Doplnená
0,00 € Premium Insurance Company Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. November 2017
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
36052248/2017/VN, VVN
0,00 € Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. November 2017
Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VN distribučnej sústavy
V28010018/2017/415-4300078429
0,00 € Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. November 2017
Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VVN distribučnej sústavy
V28010018/2017/416-4300078430
0,00 € Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. November 2017
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300078352
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. Október 2017
Zmluva o prevádzkovej spolupráci
Z-D-2017-001201-00
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Október 2017
Kúpna zmluva k LZ č. 1001857
512017
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. September 2017
Zmluva o poskytovaní služby
502017
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. September 2017
Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva
492017
0,00 € SOLID Group, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. September 2017
Zmluva o dielo -právne služby
482017
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj , Palla a partneri , s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. August 2017
Zmluva o poskytnutí služby - Odber a odvoz popolčeka
472017
Doplnená
0,00 € Wienerberger slovenské tehelne.spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. August 2017
Zmluva o dielo
452017
Doplnená
0,00 € Auxilien, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. August 2017
Zmluva o dielo
462017
0,00 € SEP,a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. August 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v rozvodniach 22kV
432017
0,00 € Stredoslovenská energetika, - Distribúcia, Žilina Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. August 2017
Zmluva o vykonaní analýzy úspor
442017
Doplnená
0,00 € SEP, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. August 2017
Zmluva o dielo
422017
0,00 € MK Staving, spol. s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. August 2017
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
412017
0,00 € VGD SLOVAKIA, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. August 2017
Zmluva o dielo
402017
0,00 € TEMPRA, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen