Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2018
Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020
542018
Doplnená
0,00 € PRO-FOREST Rožňava s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. December 2018
Kúpna zmluva
472018
0,00 € Autocentrum AAA Auto a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. November 2018
Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č 1316/2015/UZ
1316/2015/UZ dod. č.3
0,00 € VÚB, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. November 2018
Zmluva o dielo
452018
Doplnená
0,00 € ISENG- MONT, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Október 2018
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
442018
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - odštepný závod BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. Október 2018
Zmluva o dielo
01/09/2018/00
0,00 € SEP, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. September 2018
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
402018
0,00 € TSA Group spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. September 2018
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
412018
0,00 € VGD Slovakia s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. August 2018
Zmluva o poskytnutí služby 29/2018
392018
0,00 € Wienerberger slovenské tehelne, spol.s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. August 2018
Zmluva o dielo
382018
0,00 € ELBEK, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Júl 2018
Zmluva o dielo
372018
0,00 € GIS Services, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Júl 2018
Zmluva o dielo -Zhotovenie stavby
362018
0,00 € REMOS zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Júl 2018
Zmluva o dielo -Zhotovenie stavby
352018
Doplnená
0,00 € Remos, spol. s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
342018
Doplnená
0,00 € SEP a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí služby
312018
0,00 € PEMAX PLUS, spol. s.ro Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí služby
322018
Doplnená
0,00 € Doprastav, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Jún 2018
Zmluva o dielo
332018
0,00 € Bielostav, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Jún 2018
Zmluva o poskytntí služieb 33/2018
282018
0,00 € ASPIRO, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Jún 2018
Zmluva o dielo 24/2018
292018
0,00 € Bilfinger Industrial Service Czech, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Jún 2018
Zmluva o dielo 25/2018
302018
0,00 € EKOL, spol.s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen