Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/5
7 911,18 € Kallisto s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/6
7 300,80 € DUPLEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/2
7 911,18 € MEDI - LIVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1150
131,88 € Obec Hačava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1149
131,88 € Obec Svinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/146
5 405,96 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1148
263,76 € Obec Vyšná Myšľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1151
1 714,44 € Obec Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1152
2 373,84 € Obec Turňa nad Bodvou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Máj 2024
Dodatok NP
24/41/054/15-1
0,00 € Mestská časť Košice-Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/235
14 127,12 € Ingrid Pastyrčáková - CA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/3-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/11-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/236
3 454,15 € Omega centrum Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/141-1
0,00 € Omega centrum Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/24
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/24
0,00 € Ing. Viera Pamulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Máj 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Košice
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Košice
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/56
9 418,10 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/41/19B/12-1
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/61
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/61
0,00 € Lenka Haško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice