Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/04/AL
172/10/2022-SAMRS
Doplnená
5 000,00 € Municipality of Mat Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/05/AL
173/10/2022-SAMRS
9 099,90 € The Parish of Saints Apostles Peter and Paul Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. Október 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/16
170/10/2022-SAMRS
9 310,00 € Religious mission „Charitable Catholic Institution Caritas” Minsk-Mogilev Archdiocese Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/03/MNE
171/10/2022-SAMRS
4 920,00 € Bosniak Cultural Association AVLIJA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Október 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/17
166/10/2022-SAMRS
8 745,00 € Territorial center for social services of the population of Chashniki district Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/LB
167/10/2022-SAMRS
9 990,00 € Development for Life and Peace Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/02/LB
168/10/2022-SAMRS
10 000,00 € Union for Human Dignity (Qarama) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/04/KS
169/10/2022-SAMRS
10 000,00 € Gruaja Hyjnore Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Október 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/19
164/10/2022-SAMRS
7 980,00 € Private Agency Promoting Social and Economic Development «Regional Development Center» Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Október 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/15
165/10/2022-SAMRS
50 000,00 € European Endowment for Democracy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/12/BaH
159/10/2022-SAMRS
6 970,00 € Academy of Music, University of Sarajevo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/09/KE
160/10/2022-SAMRS
10 000,00 € Kijani Pamoja Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/02/UA
161/10/2022-SAMRS
10 000,00 € We do everything ourselves Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/03/UA
162/10/2022-SAMRS
9 550,00 € Initiative Group “Razom!” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14. Október 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. SAMRS/240/2221/2022
163/10/2022-SAMRS
87 859,20 € HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/SRB
157/10/2022-SAMRS
9 980,00 € Crisis Response and Policy Centre (CRPC) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/04/MD
158/10/2022-SAMRS
Doplnená
10 000,00 € Balti City Hall Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. Október 2022
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 262 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
156/10/2022-SAMRS
550,00 € Národné osvetové centrum Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/MD
155/10/2022-SAMRS
10 000,00 € Katalyst Public Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/10/BaH
154/10/2022-SAMRS
Doplnená
5 328,00 € Academy for Women Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu