Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/04/BaH
113/9/2022-SAMRS
2 370,00 € Helsinki Committee for Human Rights Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/07/BaH
114/9/2022-SAMRS
1 735,00 € PHI – Special Hospital for Psychiatry Sokolac Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/KE/1/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
115/9/2022-SAMRS
100 000,00 € Dvojfarebný svet, o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/MD/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
116/9/2022-SAMRS
Doplnená
78 521,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/MD/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
117/9/2022-SAMRS
88 726,76 € Národné lesnícke centrum Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/05/BaH
118/9/2022-SAMRS
2 699,00 € Association for Education Development, Science and Innovation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/09/BaH
119/9/2022-SAMRS
Doplnená
3 900,00 € Ray of hope Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/ST/KE/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
120/9/2022-SAMRS
1 000 000,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. September 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/13
112/9/2022-SAMRS
10 000,00 € Casa Venezuela Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/06/BaH
110/9/2022-SAMRS
5 000,00 € Association for Social Research Global Analitika Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/06/GE
111/9/2022-SAMRS
10 000,00 € Oni Municipality Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/38 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
108/9/2022-SAMRS
14 110,00 € ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/19 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
109/9/2022-SAMRS
18 000,00 € Človek v ohrození, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/04/GE
106/9/2022-SAMRS
9 972,00 € Educational House Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/05/GE
107/9/2022-SAMRS
9 992,00 € Educational House Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/22 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
104/9/2022-SAMRS
8 005,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/11 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
105/9/2022-SAMRS
9 000,00 € Dvojfarebný svet Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31. August 2022
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POSKYTNUTEJ FINANČNEJ POMOCI
103/8/2022-SAMRS
110 208,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. August 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/02/BaH
99/8/2022-SAMRS
7 500,00 € Post-Conflict Research Center (PCRC) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. August 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/03/BaH
100/8/2022-SAMRS
3 470,00 € Primary school “Mehmedalija Mak Dizdar” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu