Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/03/KS
152/10/2022-SAMRS
9 960,00 € Center for Innovation and Development (CFID) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/08/BaH
153/10/2022-SAMRS
5 912,16 € JU II Osnovna Škola Gračanica Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/04/MK
149/10/2022-SAMRS
9 498,00 € Association of Wine Consultants and Educators KALEM-ENJE Skopje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Október 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/11/BaH
150/10/2022-SAMRS
Doplnená
5 115,00 € Municipality of Berkovići Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Október 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
151/10/2022-SAMRS
Doplnená
200 000,00 € Človek v ohrození, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4. Október 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA Č. SAMRS/240/2082/2022
148/10/2022-SAMRS
4 000,00 € Ján Husár Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/1/6 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
147/9/2022-SAMRS
Doplnená
200 000,00 € ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – občianske združenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/ZB/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
144/9/2022-SAMRS
90 390,00 € Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWPCEE) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/ZB/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
145/9/2022-SAMRS
88 175,50 € Národné lesnícke centrum Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/PPP/1/12 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
141/9/2022-SAMRS
Doplnená
73 130,00 € Innova Electronics s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/PPP/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
142/9/2022-SAMRS
95 732,48 € GA Drilling, a. s. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. September 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/GE/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
143/9/2022-SAMRS
Doplnená
164 073,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/08/MD
139/9/2022-SAMRS
9 999,85 € District Council of Taraclia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23. September 2022
ZMLUVA O REFUNDÁCII NÁKLADOV č. SAMRS/SSE/342/1969/2022
140/9/2022-SAMRS
7 190,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/05/MD
135/9/2022-SAMRS
9 999,92 € Gymnasium Budei Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/09/MD
136/9/2022-SAMRS
9 996,00 € Pro Integrity Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/10/MD
137/9/2022-SAMRS
10 000,00 € Cultural Educational Association Perspective Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/11/MD
138/9/2022-SAMRS
Doplnená
9 999,91 € Public Institution Ecology College from Chisinau Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/03/AL
127/9/2022-SAMRS
5 000,00 € Plan & Go Center Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20. September 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/07/KE
128/9/2022-SAMRS
10 000,00 € Naretu Maa Community Based Organization Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu