Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/735/2022
30/5/2022- SAMRS
100,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/730/2022
26/5/2022- SAMRS
150,00 € Ing. Miroslava Bárány Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/732/2022
27/5/2022- SAMRS
300,00 € Mgr. Jana Frenová, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. Apríl 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/733/2022
24/4/2022- SAMRS
350,00 € Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. Apríl 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/734/2022
25/4/2022- SAMRS
350,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
23/4/2022- SAMRS
25 999,10 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - správca majetku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. Apríl 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/719/2022
194/4/2022- SAMRS
200,00 € PhDr. Svetlana Chomová, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. Apríl 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/726/2022
20/4/2022- SAMRS
450,00 € Hana Gajdošová, MSc. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. Apríl 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/02/KE
17/4/2022- SAMRS
9 995,00 € A Rocha Kenya Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. Marec 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/KE
16/3/2022- SAMRS
10 000,00 € RefuSHE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23. Marec 2022
Zmluva o certifikácii manažérskeho systému uzavretá podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesko
15/3/2022- SAMRS
3 204,00 € TÜV NORD Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. Február 2022
ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
7/2/2022- SAMRS
4 488,00 € Studio Echt, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23. Február 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE hnuteľných veci
6/2/2022- SAMRS
0,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. Február 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/1
4/1/2022- SAMRS
50 000,00 € Charity Organization «International Medical Care Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. December 2021
KONTRAKT uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
245/12/2021- SAMRS
7 037 821,00 € MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. December 2021
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2021/FP/01/DCAF
238/12/2021- SAMRS
10 000,00 € DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. December 2021
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2021/FP/02/DCAF
239/12/2021- SAMRS
10 000,00 € DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. December 2021
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2021/FP/01/OCCRP
236/12/2021- SAMRS
300 000,00 € Journalism Development Network dba Organized Crime and Corruption Reporting Project Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. December 2021
Small Grant Agreement No. SAMRS/2021/SG/09/UA
235/12/2021- SAMRS
3 343,00 € Shevchenkivska village council Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. December 2021
EUROPEAN UNION CONTRIBUTION AGREEMENT
234/12/2021- SAMRS
Doplnená
998 284,32 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu European commission -Delegation of the European Union to the Republic of Moldova