Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/02/MK
50/6/2022- SAMRS
9 433,00 € Skating Federation of North Macedonia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. Jún 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/03/GE
51/6/2022- SAMRS
10 000,00 € First Step Georgia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. Jún 2022
Dohoda o urovnaní uzavretá v zmysle ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dohoda“)
52/6/2022- SAMRS
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - správca majetku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. Jún 2022
ZMLUVA č. SAMRS/342/960/2022 O REFUNDÁCII NÁKLADOV NA REALIZÁCIU AKTIVITY NÁSTROJA NA ZDIEĽANIE SLOVENSKÝCH SKÚSENOSTÍ A EXPERTÍZY
41/6/2022- SAMRS
680,00 € Ing. Iveta Zraková Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. Jún 2022
ZMLUVA č. SAMRS/342/963/2022 O REFUNDÁCII NÁKLADOV NA REALIZÁCIU AKTIVITY NÁSTROJA NA ZDIEĽANIE SLOVENSKÝCH SKÚSENOSTÍ A EXPERTÍZY
42/6/2022- SAMRS
680,00 € Ing. Pavol Plzák Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. Jún 2022
ZMLUVA č. SAMRS/342/964/2022 O REFUNDÁCII NÁKLADOV NA REALIZÁCIU AKTIVITY NÁSTROJA NA ZDIEĽANIE SLOVENSKÝCH SKÚSENOSTÍ A EXPERTÍZY
43/6/2022- SAMRS
680,00 € JUDr. Peter Halás Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1. Jún 2022
ZMLUVA č. SAMRS/342/962/2022 O REFUNDÁCII NÁKLADOV NA REALIZÁCIU AKTIVITY NÁSTROJA NA ZDIEĽANIE SLOVENSKÝCH SKÚSENOSTÍ A EXPERTÍZY
44/6/2022- SAMRS
680,00 € Mgr. Michal Franek Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. SAMRS/240/859/2022
38/5/2022- SAMRS
2 000,00 € STEEL MONKEY s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. Máj 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/MK
39/5/2022- SAMRS
9 950,00 € Community Association VELES BIKING-Veles Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Máj 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/5
36/5/2022- SAMRS
50 000,00 € IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. Máj 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/8
37/5/2022- SAMRS
30 000,00 € Journalism Development Network dba Organized Crime and Corruption Reporting Project Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/886/2022
35/5/2022- SAMRS
50,00 € Mgr. Jana Frenová, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
34/5/2022- SAMRS
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. Máj 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/7
33/5/2022- SAMRS
10 000,00 € Zanjireh Omid International Charity Institute Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/852/2022
32/5/2022- SAMRS
150,00 € Mgr. Ivana Raslavská, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/736/2022
28/5/2022- SAMRS
100,00 € doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/731/2022
29/5/2022- SAMRS
550,00 € Mgr. Ivana Raslavská, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/735/2022
30/5/2022- SAMRS
100,00 € Ing. Blanka Křivánková, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/730/2022
26/5/2022- SAMRS
150,00 € Ing. Miroslava Bárány Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Máj 2022
Príkazná zmluva č. SAMRS/315/732/2022
27/5/2022- SAMRS
300,00 € Mgr. Jana Frenová, PhD. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu