Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/EU/MD/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ENI/2021/428-914 „EU SUPPORT FOR LOCAL MEDIA OUTLETS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA“ A PARTNERSTVE PRI REALIZÁCII PROJEKTU
101/8/2022-SAMRS
Doplnená
786 045,75 € Človek v ohrození, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/ZB/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
102/8/2022-SAMRS
98 925,00 € Innovation League Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/29 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
94/8/2022-SAMRS
9 800,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/32 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
95/8/2022-SAMRS
9 800,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/26 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
96/8/2022-SAMRS
18 000,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/D/1/24 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
97/8/2022-SAMRS
18 000,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
98/8/2022-SAMRS
199 998,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. August 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA Č. SAMRS/240/1684/2022
92/8/2022-SAMRS
2 500,00 € Mária Műhl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25. August 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. SAMRS/240/1511/2022
93/8/2022-SAMRS
3 000,00 € Človek v ohrození, n.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/RV/1/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
89/8/2022-SAMRS
29 613,40 € Hekima o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/ZB/1/6 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
90/8/200-SAMRS
99 615,00 € Hekima, o. z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/MD/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
88/8/2022-SAMRS
186 250,00 € EMA – Development and Mobility Agency Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/PPP/1/8 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
87/8/2022-SAMRS
Doplnená
100 000,00 € DUKATY property, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. August 2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/KS
85/8/2022- SAMRS
9 999,60 € Municipality of Dragash Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17. August 2022
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2022/SP/1/11
86/8/2022- SAMRS
70 000,00 € Charity Foundation `NEW WAY` Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/GE/1/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
84/8/2022-SAMRS
Doplnená
82 930,00 € Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. August 2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ MARKETINGOVEJ KAMPANE č. SAMRS/240/1627/2022
83/8/2022- SAMRS
29 880,00 € Seesame, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12. August 2022
ZMLUVA O REFUNDÁCII NÁKLADOV NA REALIZÁCIU STÁŽE
82/8/2022- SAMRS
2 280,00 € Lucia Valachová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
81/8/2022- SAMRS
Doplnená
319 625,56 € STEP-IN Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9. August 2022
ZMLUVA č. SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
77/8/2022- SAMRS
330 000,00 € Slovenská katolícka charita Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu