Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. P/083/ML/2021 ( č. 805/2021/ŽPD)
222/2022/ŽPD
0,00 € REDOX, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2022
Rámcová zmluva o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností
221/2022/ŽPD
0,00 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/09981/002
191/2022/MaP
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Liptovský Mikuláš
7. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
237/2022/PRAV
0,00 € Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš
12. Apríl 2022
Zmluva o ochrane majetku
235/2022/MsP
0,00 € Základná škola s materskou školou Mesto Liptovský Mikuláš
12. Apríl 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/09981/002
191/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
12. Apríl 2022
Rámcová zmluva o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností
221/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
12. Apríl 2022
Zmluva o ochrane majetku
235/2022
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Základná škola s MŠ Demänovská ulica
12. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
237/2022
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Kanoe Tatra Klub
13. Apríl 2022
Dohoda o zriadení spoločného nájmu bytu
165/2022
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Dávid Baláž
13. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu zo dňa 7.2.1996
171/2022
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Iveta Bistiaková
19. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 278/2015/Práv.
226/2022
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Slovak Telekom a.s.
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2022 (127/2022/Výst. )
295/2022/VYST
0,00 € ARPROG, a.s. Poprad Mesto Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
128/2022/RĽZ
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe v organizáciách alebo u občanov
138/2022/RĽZ
0,00 € Stredná odborná škola stavebná Mesto Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2022
Dohoda o zriadení spoločného nájmu bytu
258/2022/BaNP
0,00 € Pavol Šípka; Jana Šípková, Tomáš Šípka Mesto Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme obytnej miestnosti č. 796/2021/BaNP
297/2022/BaNP
0,00 € Dávid Mirga Mesto Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme obytnej miestnosti č. 801/2021/BaNP
298/2022/BaNP
0,00 € Miroslava Pušková Mesto Liptovský Mikuláš
22. Apríl 2022
Dohoda o zriadení spoločného nájmu bytu
258/2022
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Pavol Šípka
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2022 (127/2022/Výst.)
295/2022
0,00 € ARPROG a.s. Mesto Liptovský Mikuláš