Centrálny register zmlúv

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva č. U4623 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
586/2023
1 991 550,18 € Environmentálny fond Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1504/2023/UZ
1006/2023/OSM
1 900 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 013/2013 ( č. 542/2023/ŽP)
35/2024
1 856 396,20 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
22. September 2023
Zmluva o dielo č. 022/2023/2
595/2023
1 649 775,91 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
12. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 013/2023
542/2023
1 303 377,19 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
18. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 013/2023 (542/2023/ŽP)
788/2023
1 275 669,83 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
7. Február 2024
Zmluva o dielo č. 86
60/2024
1 042 887,75 € XENEX, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CVQ3-91-108
411/2023
977 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Liptovský Mikuláš
11. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/04 (č. 95/2021/PEM)
519/2022
905 958,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava Mesto Liptovský Mikuláš
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1100/2023
727 304,44 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR - sekcia železničnej dopravy a dráh Mesto Liptovský Mikuláš
23. Január 2024
Dodatok č. 10 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Liptovský Mikuláš č. 218/2019/ŽPD
48/2024
670 000,00 € ARRIVA Liorbus, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
19. Január 2024
Zmluva o dielo č. 2024/EA/01/001
999/2023
661 996,80 € STRABAG s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
24. Január 2023
Dodatok č. 9 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Liptovský Mikuláš č. 3/RK/2023 (č. 218/2019/ŽPD)
42/2023
650 000,00 € ARRIVA Liorbus, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 022/02I02-29-V01/2023
654/2023
507 307,75 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR - sekcia železničnej dopravy a dráh Mesto Liptovský Mikuláš
29. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí účelových finančných prostriedkov č. 9/2023/MŠaK
432/2023
470 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-7297
406/2023
410 609,08 € Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava Mesto Liptovský Mikuláš
4. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/97/388
818/2023
410 609,08 € Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava Mesto Liptovský Mikuláš
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2024 č. 1272/2024-M_ODFSS
51/2024
407 400,00 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Liptovský Mikuláš
26. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 181/2023/VYST.
479/2023
392 960,35 € LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
14. August 2023
Zmluva o dielo č. 022/2023/1
594/2023
387 018,60 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Mesto Liptovský Mikuláš