Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o nájme bytu
627/2023
112,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Lenka Thernová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
83/2024/BaNP
22,77 € Mesto Liptovský Mikulá Eva Veselovskáš
20. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 221/2021/BaNP
27/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Zuzana Mašurová
20. Február 2024
Zmluva o dielo
109/2024
4 980,00 € BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
19. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
78/2024
30,75 € Mesto Liptovský Mikuláš Vladimír Puška
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obytnej miestonsti č. 1047/2023/BaNP
102/2024
188,70 € Mesto Liptovský Mikuláš Vilma Horváthová
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
113/2024
10 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Športový klub
19. Február 2024
Kúpna zmluva č. 007-2024
117/2024
164 610,00 € Procar a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
16. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
77/2024
30,75 € Mesto Liptovský Mikuláš Ružena Pušková
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
25/2024
180,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Mariana Krivušová
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 924/2023/RHA
49/2024
3 100,00 € . Mesto Liptovský Mikuláš
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
80/2024
166,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ján Červený
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
81/2024
89,19 € Mesto Liptovský Mikuláš Oľga Balážová
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 1049/2023/BaNP
103/2024
175,40 € Mesto Liptovský Mikuláš Andrea Kolenová
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obytnej mistnosti č. 209/2023/BaNP
104/2024
152,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Valentín Strkač
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
114/2024
2 500,00 € Mesto Liptovský Mikuláš ŠPORTOVÝ KLUB Demänová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
23/2024
147,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ester Čonková
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
79/2024
93,55 € Mesto Liptovský Mikuláš Eva Házová
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke
904/2023
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ing. Peter Malkus
13. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
84/2024
80,50 € Mesto Liptovský Mikuláš Ivan Murgoš