Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti NEH_066/2022
Z-46/2022
1,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z-1/2024
3,50 € Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
7. November 2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-45/2022
16,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Jakub Murárik
13. Január 2023
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-2/2023
16,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Damián Szántó
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z-46/2023
19,80 € Magna Energia a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-13/2023
24,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
20. November 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
Z-44/2023
28,50 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z-37/2023
97,92 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-15/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Enikő Balogh
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-16/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Levente Bencz
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-17/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Máté Kiss
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-18/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Elizabeth Vígh
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-19/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Vivien Forróová
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-20/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Christofer Závodský
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-21/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Bálint Erdélyi
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-22/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Sabina Šindárová
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-23/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Nikoleta Mészárosová
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-24/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Sofia Timoránská
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-25/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Rebeka Šimová
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-26/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Zoltán Mátyás Varga