Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-27/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Viktória Hlavičková
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-28/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Rebeka Pampiszli
19. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-30/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Zoltán Kórósi
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Z-6/2022
120,00 € AG FOODS SK s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
3. Jún 2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-5/2022
128,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Patrik Stanko
4. Január 2024
Zmluva o obstaraní pobytu
Z-53/2023
150,00 € Maladinovo s.r.o Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Apríl 2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-4/2022
160,00 € Patrik Stanko Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
25. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti NEH_033/223
Z-14/2023
180,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Súborové havarijné poistenie
Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel č.5519001975
244,74 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-32/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Ildikó Horváthová
28. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-33/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Kučerová
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-8/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tamara Wimmerová
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-11/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Jakub Jokel
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-12/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tamara Vörösová
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-13/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Péter Alex Ács
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-14/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Paločková
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-16/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Chiara Rebecca Nagyová
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-17/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Ákos Varga
24. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-19/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Veronika Papp
24. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-20/2022
284,50 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Bianka Baloghová