Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/3/2022
59/2022
100,08 € Mestské kultúrne a informačné centrum Základná umelecká škola v Stup
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 29.3.2011
54/2022
0,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Občianske združenie Pour Art
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2021
58/2022
0,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Základná umelecká škola v Stup
10. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/3/2022
55/2022
127,08 € Mestské kultúrne a informačné centrum Občianske združenie Pour Art
10. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/3/2022
57/2022
187,08 € Mestské kultúrne a informačné centrum KINOX.SK s.r.o.
10. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.6.2021
56/2022
0,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum KINOX.SK s.r.o.
6. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2022/06/02
53/2022
160,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí zdravotnej služby na podujatí Pivný fest Stupava 2
52/2022
40,00 € MS SČK Stupava I. Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Licenčná zmluva Tritius Solutions
10/2022
0,00 € Tritius Solutions a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby na podujatí Stupavská naháňačka
13/2022
40,00 € MS SČK Stupava I. Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby na podujatí Stupavské trhy
14/2022
40,00 € MS SČK Stupava I. Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č.: ZOS/453/2022/BVS
15/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o vývoze separovaného odpadu
16/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupav Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
17/2022
450,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
18/2022
400,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
31. Máj 2022
Zmluva o nájme predajného miesta č. 01/19/2022
26/2022
26,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Kušnírik Gabriel -- U GABA
31. Máj 2022
Zmluva o nájme predajného miesta č. 01/18/2022
35/2022
78,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum FOOD PARTNER s.r.o.
31. Máj 2022
Zmluva o nájme predajného miesta č. 01/17/2022
34/2022
39,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Ondrej Patkolo
31. Máj 2022
Zmluva o nájme predajného miesta č. 01/16/2022
33/2022
36,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Kollár Andrej
31. Máj 2022
Zmluva o nájme predajného miesta č. 01/14/2022
32/2022
39,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum G.MAL s.r.o.