Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.63
81/2023
240,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Ivanová Mária
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.62
80/2023
480,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Ivanová Mária
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.129
89/2023
1 020,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Pikáliová Miroslava
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 142
90/2023
3 420,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum RR Events s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.217
91/2023
90,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Slušnák Milan
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.161
92/2023
240,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Šafár Roman
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.180
93/2023
780,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Vaškovičová Ľudmila
26. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
29/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
26. September 2023
Návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa d
28/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
22. September 2023
Zmluva o reklame
27/2023
1 000,00 € Slovanet, a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
18. September 2023
Zmluva o dielo
24/2023
300,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
18. September 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov
25/2023
700,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestské kultúrne a informačné centrum
18. September 2023
Nájomná zmluva o nebytový priestor
26/2023
230,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Massis, s.r.o.
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
23/2023
2 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Stupa Mestské kultúrne a informačné centrum
8. September 2023
Darovacia zmluva
20/2023
970,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Todos s.r.o.
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01127
21/2023
1 000,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Bratislavský samosp.kraj
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01128
22/2023
2 000,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Bratislavský samosp.kraj
25. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení usporiadania podujatia - Propagačn
18/2023
400,00 € Slovenský zväz chovateľov Mestské kultúrne a informačné centrum
23. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
17/2023
0,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
4. August 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
16/2023
60,00 € Nosko & Partners s.r.o. Mestské kultúrne a informačné centrum