Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o dielo
97/2022
300,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
28. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
94/2022
120,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
28. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
94/2022
120,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
28. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
95/2022
120,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
28. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
96/2022
120,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
19. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
92/2022
3 200,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fond na podporu umenia
19. Október 2022
Nájomná zmluva
93/2022
1,00 € Lidl SR v.o.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
11. Október 2022
Zmluva o poskytnutí zdravotnej služby na podujatí Dni zelá
91/2022
80,00 € MS SČK Stupava I. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o reklame
84/2022
1 000,00 € RadioLAN, spol. s r.o. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Darovacia zmluva
85/2022
970,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Todos s.r.o.
5. Október 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov
86/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
87/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
88/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného miesta zariadenia žiadateľa do distribučn
89/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
90/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí usporiadateľskej služby a bezpečnostnej služby
80/2022
18 408,00 € O.K.SHOOTING Security, s.r.o. Mestské kultúrne a informačné centrum
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
82/2022
2 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Stupa Mestské kultúrne a informačné centrum
27. September 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní usporiadania podujatia - propaga
83/2022
400,00 € Slovenský zväz chovateľov Mestské kultúrne a informačné centrum
14. September 2022
Zmluva o reklamnej podpore
81/2022
500,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum ENGIE Services a.s.
26. August 2022
Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
79/2022
100,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum