Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
DOHODA - ERASMUS+ MOBILITA JEDNOTLIVCOV Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA-121-SCH-000136171
DOHODA - ERASMUS+ MOBILITA JEDNOTLIVCOV Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA-121-SCH-000136171
2 290,00 € Mgr. Kováčová Janka Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
0,00 € The Duke od Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
28. September 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+1 "Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000136171"
Dohoda o grante pre program Erasmus+ "Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000136171"
40 665,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Občianske združenie registrované na Ministersve vnútra SR Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
28. September 2023
Zmluva č.2023/1000 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu na základe výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl"
Zmluva č.2023/1000 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu na základe výzvy "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl"
10 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
12. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
0,00 € Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 1.Volejbalový klub Púchov
6. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
0,00 € Spojená škola Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
10. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/4
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/4
936 744,32 € SESTAV, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
20. Jún 2023
Zmluva č. 2023/0292 o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej platby projektu "Generation of Sustainability"
Zmluva č. 2023/0292 o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej platby projektu "Generation of Sustainability"
2 121,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "Digitálny žiak"
Zmluva o spolupráci na projekte "DIgitálny žiak"
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
18. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov- projekt Digitálny žiak
Zmluva o spracúvaní osobných údajov- projekt Digitálny žiak
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
15. Máj 2023
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb č. 1/2023
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb č. 1/2023
2 400,00 € Ľubomír Komoráš - EKOM Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
15. Máj 2023
Dohoda o spolupráci a o úhrade paušálnych náhrad
Dohoda o spolupráci a o úhrade paušálnych náhrad
3 560,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
4 719,30 € Gymnázium Valašské Klobouky Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
0,00 € VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
27. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
0,00 € Autoškola UNO, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
623,00 € Filip Figúr Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
623,00 € Mária Anna Špačková Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
623,00 € Terézia Bašová Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu žiaka na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
623,00 € Soňa Zacharová Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu sprevádzajúcej osoby na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu sprevádzajúcej osoby na výučbu a školenie pre projekt "Generation of Sustainability" číslo zmluvy 2020-1-1T02-KA229-079446_4
911,00 € Mgr. Ľubomíra Brtišová Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov